Antosiyaninlerin antidiyabetik etkisi özellikle sindirim sistemimizde yer alan ve kan şekerinin yükselmesinden 1. derece sorumlu alfa-amilaz enzimini baskılayarak tüketilen sindirilmemiş şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlamasından gelmektedir. Bu konuda yapılmış bir çok bilimsel araştırma vardır. Sankara Araştırma Merkezi’mizde Mormiks içeriğinde yer alan antosiyaninlerin antidiyabetik bir ilaç olan ve alfa-amilaz inhibitörü olarak kullanılan acarbose’a göre etkinliğini tüketilen nişasta miktarını konu alan bir deneysel araştırma düzeniyle ve spektrofotometrik ölçümlerle belirledik. Bu çalışma kapsamında görüldü ki deney tüpünde tüketilen nişasta miktarı alfa-amilaz varlığında antosiyaninlerde çok daha az ve bu oran %30 gibi yüksek bir oranda baskılamaya denk gelmektedir. Mor ekmeğin antidiyabetik özelliği de özellikle alfa-amilazı baskılaması ve böylece kan şekerinin tüketimden sonra daha yavaş yükselmesini sağlamasından gelmektedir.

 

Yukarıdaki grafikte antosiyaninler ve bir alfa-amilaz inhibitörü olan akarboz ilacının alfa amilazı inhibe etme araştırmasının sonuçları verilmiştir. X ekseninde akarboz ve antosiyanin dozları, Y ekseninde ise inhibisyon derecesi görülmektedir. Deney şu şekilde gerçekleştirilmektedir. Bir miktar nişasta ile belli dozda alfa amilaz birlikte muamele edilmektedir. 37 santigrat derecede belli bir zaman dilimi boyunca alfa amilazla muamele edilen nişastanın şekere dönüşümü spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmektedir. Görüldüğü gibi 50 mikrogram/ml dozunda deney tüpünde nişastanın ortalama %70’i şekere dönüşmüşken, aynı doz antosiyanin kullanımında %50’si şekere dönüşmüştür. Yani antosiyaninler akarboza göre çok daha güçlü bir şekilde alfa amilazı inhibe etmişlerdir. İnhibisyon etkisi dozlar arttırıldığında daha da artmaktadır.