Antosiyaninlerin özellikle antikanser aktivitelere sahip oldukları bilimsel literatürde sıklıkla bahsedilen konuların başında gelmektedir. Bizler de MorMiks’in içeriğinde yer alan antosiyaninlerin özellikle beyin kanserine neden olan ve çok dirençli bir tür olan U87 glioblastoma hücreleri üzerindeki etkinliklerini araştırdık. Elde ettiğimiz sonuçlarda antosiyaninlerin kontrol hücrelerine zarar vermediği, yani herhangi bir toksik özellik sergilemediği fakat kanser hücrelerinde zamana bağlı olarak oldukça yüksek oranda seçici öldürücü rolü olduğunu ortaya koymuş durumdayız.

Bu çalışmada, antosiyanince zengin Mormiks ekstraktının, Hacat (insan keratinosit) ve U87 (insan glioblastoma) hücreleri üzerinde gerçek zamanlı hücre analiz sistemi (RTCA) ile farklı doz (62.5-500 µg/ml) ve zaman aralıklarında (12-72 saat) proliferatif / antiproliferatif etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ SONUÇLARI

Grafikler hücrelerin büyüme eğrilerini yani hücre artışı sayılarını göstermiştir. 24. Saate göre her iki grup için logaritmik bir artış söz konusudur. 24. Saatten sonra sisteme farklı oranlarda (62,5, 125, 250 ve 500 mikrogram/ml) oranında antosiyanin eklenmiş ve hücre artış eğrileri gözlenmiştir. 72. Saatin sonunda özellikle 500 mikrogram/ml dozundaki antosiyaninlerin kontrol hücrelerine herhangi bir toksik etki sergilemediği fakat beyin kanserine neden olan insan glioblastoma hücrelerini seçici olarak öldürdüğü görülmektedir. Benzer şekilde 250 mikrogram/ml dozuda 500 mikrogram/ml dozu kadar etkilidir. Bu çalışmamızda gözlemlenen bir diğer özellik, antosiyaninlerin doz artışına bağlı olarak kanserli hücreleri öldürme gücünün arttığıdır.

Antosiyaninlerin 12. saatten başlayarak hücreler ile muamele edildiği 72 saat boyunca, en yüksek dozda dahi insan keratinosit hücrelerinde (normal hücre) herhangi bir sitotoksik etkiye sebep olmadığı gözlemlenmiştir. İnsan glioblastoma hücrelerinde (kanser hücresi) ise 125, 250 ve 500 µg/ml dozlarda antosiyaninlerin 72. saat sonunda hücrelerde sitotoksisiteyi uyardığı gösterilmiştir.

Bu sonuçlar, antosiyaninlerinin aynı süre (72 saat) ve dozda (500 µg/ml) normal hücrelerde herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmazken, kanser hücrelerinde toksik etkiye bağlı ölüme neden olduğunu göstermektedir. Bu da antosiyaninlerin insan hücreleri üzerindeki seçici toksisite özelliklerini belirtmektedir.

Çalışma özetle şunu ifade etmektedir. Kanımızda belirli dozlarda antosiyanin bulunması, özellikle kanser oluşumlarına karşı seçici bir şekilde koruma sağladığı, antosiyaninlerin belli dozlarda sürekli olarak tüketilmesi gerektiğini göstermektedir.