Çalışmaya 30 gönüllü (15 erkek, 15 kadın), tip2 diyabet hastalığı olan, 45-65 yaş aralığında insanlar katılmıştır. Bu çalışmamıza katılan bireylere günlük yaşamlarında yemek olarak bir değişime gitmemeleri, sadece beyaz ekmek yerine mor ekmek tüketmeleri söylenmiştir. Düzenli olarak mor ekmek tüketen bireylerin kan şekerlerinde anlamlı bir düşüş ve dengelenme gözlenmiştir. Ortalama olarak 180’den başlayan kan şekeri değerleri zaman içerisinde 130’a kadar düşmüş ve kan şekeri dengesizlikleri önemli ölçüde kaybolmuştur.

Çalışmaya katılanlar ortalama 2. haftadan sonra kullandıkları insülinleri azaltmaya başlamış, bir grubu ise tamamen bırakmıştır. Aralarında hipertansiyon problemi olan hastalar da 2. ayın sonunda hipertansiyon ilaçlarını bıraktıklarını ifade etmişlerdir.

 

Grafiğin X ekseninde mor ekmek kullanılan gün sayısı (81 gün) ve Y ekseninde ise kan şekeri değerleri görünmektedir. Aradaki fark kırmızı ile gösterilmiştir. Grafikteki kan şekeri dalgalanmalarına baktığınızda başlangıçta çok yüksek olan günlük kan şekeri dalgalanmaları zaman içerisinde azalmış ve özellikle 50. günden itibaren tamamen 130 bandında sabitlenmiştir.