Çalışmamız 20 gönüllü, hiç bir sağlık sorunu olmayan, 20-30 yaş aralığında kişiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılacak kişilere sabah kahvaltı yapmamaları ve merkezimize aç karnına gelmeleri söylenmiştir. Dinlenme durumunda sabah açlık kan şekerleri AccuCheck Roche ölçüm cihazı kullanılarak parmağın delinip kan alınması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Daha sonra katılımcıların bir grubuna 70 gram beyaz ekmek ve 150 ml içme suyu ve diğer gruba da 70 gram %8’lik Mormiks ile hazırlanan mor ekmek ve 150 ml içme suyu verilmiş ve tüketmeleri istenmiştir. Ekmeklerin tüketiminden 30, 60, 90 ve 120 dakika sonra düzenli olarak kan şekerleri ölçümleri yapılmış ve ortalamalar alınarak aşağıdaki grafik oluşturulmuştur.

Bu çalışmada görülmüştür ki mor ekmek tüketen bireylerin kan şekerleri beyaz ekmeğe göre hızlı bir yükseliş sergilememiş, çok daha düşük bir kan şekeri değeri ölçülmüştür. Bu durum Mormiks içerisinde yer alan antosiyaninlerin ve polifenollerin sindirim enzimlerini baskılaması ve böylece kan şekerinin daha dengeli bir şekilde yükselmesini sağlamasına dayandığı söylenebilir.

 

Yukarıdaki grafikte X ekseninde gösterilen açlık, 30, 60, 90 ve 120 sayıları kan şekeri ölçüm dakikalarını göstermektedir. Bireylerden açlık, 30. dakika, 60. dakika, 90. dakika ve 120. dakikada parmaktan kan şekeri ölçümleri alınmıştır. Y ekseninde görülen değerler ise kan şekeri ölçüm değerleridir. Sabah aç karnına gelenlerin ortalama kan şekeri değerleri 90 iken beyaz ekmeği tükettiklerinde bu değer 125’e çıkmıştır. Mor ekmekte ise 110 civarında seyretmiştir. Genel olarak mor ekmeğin kan şekerini yükseltme seyri, normal ekmeğe göre oldukça düşük seyretmektedir. Bu da mor ekmeğin gerçek glisemik indeksinin düşük olduğu anlamına gelmektedir.